PARAFIA ŚWIĘTEJ GERTRUDY I ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W TARNOBRZEGU


Strona główna
Sakramenty święte i pogrzeb:

1. Chrzest
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213).
Czytaj więcej ...

2. Bierzmowanie
"Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymujemy w tym Sakramencie, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".
Czytaj więcej ...

3. Eucharystia
"Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia duchowego" (II Sobór Watykański).
Czytaj więcej ...

4. Pokuta i pojednanie
Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski" (KKK 1446).
Czytaj więcej ...

5. Namaszczenie chorych
Łaska Sakramentu Namaszczenia Chorych umacnia w poczuciu sensu swojego życia i jednoczy z Chrystusem cierpiącym, stając się modlitwą zanoszoną w każdej chwili życia.
Czytaj więcej ...

6. Małżeństwo
"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601).
Czytaj więcej ...

7. Pogrzeb katolicki
"Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie" (KKK 1680).
Czytaj więcej ...


Projekt, grafika, programowanie: DW Copyright © 2013-2024 by Parafia św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu