PARAFIA ŚWIĘTEJ GERTRUDY I ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W TARNOBRZEGU


Strona główna
Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213).

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w niedziele na sumie o godz. 10:30.

Rodzice dziecka

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

 • do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC, zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa rodziców oraz dane rodziców chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy),
 • uczestniczą w konferencji chrzcielnej,
 • przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii świętej,
 • rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu).

Rodzice wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień),
 • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź, I Komunia święta, bierzmowanie),
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny,
 • uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych).

Rodzice chrzestni dziecka (kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego): § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat (...) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • przed udzieleniem sakramentu chrztu uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii świętej,
 • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza stwierdzające, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej,
 • dostarczają od katechety zaświadczenie, że uczęszczają na religię w szkole,
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki),
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością),
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Cofnij do sakramentów ...Projekt, grafika, programowanie: DW Copyright © 2013-2024 by Parafia św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu