PARAFIA ŚWIĘTEJ GERTRUDY I ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W TARNOBRZEGU


Strona główna
Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601).

Zwykłym i zwyczajowym dniem udzielania tego sakramentu jest sobota.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa.

Okazują wtedy następujące dokumenty:

 • dowód osobisty (lub paszport);
 • metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (lub trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego). Jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie); jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana;
 • dokument z uczestnictwa w katechizacji przedmałżeńskiej;
 • świadectwo z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej;
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie już cywilnego związku małżeńskiego albo zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, czyli że narzeczeni są stanu wolnego, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe); ten dokument jest ważny sześć miesięcy do dnia zawarcia małżeństwa;
 • po spisaniu protokołu przedślubnego w parafiach dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi, aby wykluczyć przeszkody małżeńskie. Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1069).

Przygotowanie - nauki

Narzeczeni obowiązkowo biorą udział w 3 spotkaniach indywidualnych w Poradni Rodzinnej (zob. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie).

Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania:

 • po raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych,
 • po raz drugi: w tygodniu przed ślubem.

W czwartek lub piątek przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.

Postępowanie przed liturgią

 • świadkowie (ukończone 18 lat): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej, dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty;
 • następnie, razem z nowożeńcami udają się do ołtarza;
 • podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (składania przyrzeczeń przez nowożeńców) trwają w postawie stojącej.

Cofnij do sakramentów ...Projekt, grafika, programowanie: DW Copyright © 2013-2024 by Parafia św. Gertrudy i św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu